Info ouders

Beste ouders en verzorgers

Zoals het met iedere vereniging is, zo is het ook met Scouting Mariagroep.
De groep draait volledig op de inzet van vrijwilligers, leidinggevende, maar ook ondersteuners en bestuursleden.

Uw zoon en/of dochter beleeft er wekelijks plezier aan. We kunnen dit alleen realiseren met voldoende vrijwilligers. Voor het bestuur zoeken we nog enthousiaste mensen die het bestuur kunnen versterken.
Ook zijn we op zoek naar mensen die de groep kunnen ondersteunen in wat voor vorm dan ook.
Heeft u kwaliteiten waar u de scoutinggroep mee kunt ondersteunen? laat het ons weten.

Zonder vrijwilligers wordt het moeilijk om de groep op de juiste manier te laten draaien.
Wij kunnen uw ondersteuning erg goed gebruiken.

Leiding en bestuur van Scouting Mariagroep doen een dringend beroep op u als ouders en verzorgers. Zonder u redden we het niet.
Als u tijd heeft, kom ons dan helpen. Zo blijft het mogelijk om Scouting op de juiste manier over te dragen aan jullie kinderen.

Voor suggesties, vragen en aanmelding kunt u mailen door te klikken op de onderstaande link:
Afmelden

De vrijwilligers die de groepen begeleiden elke zaterdag, maken elke week vooraf een programma voor het te verwachten aantal kinderen van de groep. Hierom is het voor ons erg belangrijk, dat, als uw kind om wat voor reden dan ook niet komt, u hem of haar liefst minimaal een week vooraf afmeldt.

Ook komen sommige kinderen zelfstandig met de fiets naar de blokhut. Als die kinderen dan niet aanwezig zijn maar niet afgemeld, dan maken wij ons zorgen om uw kind. Ook dit is voor ons een belangrijke reden om u nogmaals op uw hart te drukken dat wij het melden van afwezigheid erg belangrijk vinden! Voor u misschien een kleine moeite, maar voor ons van groot belang!

U kan uw kind afmelden door de begeleiding van uw groep een e-mail te sturen. In het uiterste geval kunt u op de zaterdag zelf voor draaitijd naar de blokhut bellen op
tel. nr. 0162-435677.

Alvast bedankt namens alle vrijwilligers!

Scouting Academy – talentvolle leiding ontwikkelt zich

Scouting staat er om bekent dat kinderen er veel leren door samen te spelen, samen te ontdekken en samen te werken. Ook voor volwassenen geldt dat er bij Scouting veel te ontdekken en te leren is. Als leiding sta je namelijk voor een flinke opgave om iedere zaterdag een leuk en verantwoord programma neer te zetten, dat in goede banen te leiden en kinderen de aandacht te schenken die ze nodig hebben. Je moet als leiding haast wel een duizendpoot of een professional zijn...

Elke leiding heeft zijn eigen kennis, ervaring, talent en vaardigheden die van pas komen bij het leidinggeven bij Scouting. Maar geroutineerde pro’s zijn we natuurlijk niet, we zijn welwillende vrijwilligers. Daar komt bij dat we bij de Mariagroep momenteel relatief veel jonge leiding hebben... Jonge maar enthousiaste en talentvolle leiding!

Onder de noemer Scouting Academy gaan vanaf dit seizoen hard werken aan de opleiding en ontwikkeling van leiding. Met een competentiegerichte aanpak ontwikkelt leiding zich tot het niveau van een door Scouting Nederland gekwalificeerde leidinggevende. Dat wil zeggen kwalitatief goed leiding volgens de maatstaf van Scouting Nederland. Door per persoon het traject af te stemmen op de bestaande talenten en de aanwezige ontwikkelpunten, is dat een doelgerichte en effectieve aanpak. Leiding kan op een prettige manier en met gerichte feedback ontwikkelen als leidinggevende en jeugdleden hebben er direct profijt van.

Om dat te realiseren moet er wel het een en ander gebeuren. Allereerst moet leiding er voor open staan om zich te ontwikkelen en daarnaast moet er iemand zijn die hen daarbij begeleid, een zogenaamde praktijkbegeleider. Dat is beide gelukt! Op het moment dat u dit leest zijn de eerste gesprekken over het persoonlijke ontwikkelplan met verschillende leiding al achter de rug. Daarnaast zullen we af en toe tijd moeten vrij maken voor trainingen. Hoewel Scouting Academy werkt met een persoonlijke aanpak, zullen we ook gezamenlijk werken aan onze ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is de teamdag op zaterdag 13 oktober. Op die dag is er een keer geen opkomst (geldt voor alle speltakken) maar zijn alle leiding met elkaar aan de slag om elke opkomst die er op volgt nog beter te maken.

Nu u weet dat we voor, tijdens en na elke opkomst ons best doen om een goed resultaat neer te zetten én er zelf iets van te leren, wil ik u vragen om ook uw ervaringen met ons te delen. Feedback is belangrijk om van te kunnen leren en daarom staan we er absoluut voor open.

Voor vragen over Scouting Academy en de wijze waarop we daar bij de Mariagroep invulling aan geven, kunt u stellen aan Wouter Lagendijk, interim praktijkbegeleider. Voor vragen en reacties, graag klikken op de link:


Hartelijke groet,

Wouter Lagendijk
Interim praktijkbegeleiderVERHUIZING SCOUTSHOP Breda

De winkel in de Boschstraat is verhuisd !
  • gratis parkeren
  • makkelijk bereikbaar
  • vertrouwde assortiment is gebleven
  • speelplein voor de kinderen
De nieuwe winkel aan de Doelen 36 in Breda (Princenhage) heeft een vergelijkbare oppervlakte als de winkel in de Boschstraat had, dus voor al uw scoutingkleding, insignes, dassen, boeken, rugtassen, messen en materiaal kunt u ons gewoon blijven bezoeken.

Met de verhuizing naar Princenhage krijgen we extra hulp van enkele vrijwilligers van de scouting-groep die in hetzelfde gemeenschapshuis De Dobbelsteen zit, hierdoor kan de winkel de komende tijd door blijven gaan en hebben we bezetting in de winkel om dezelfde openingstijden te kunnen blijven hanteren.

We verwelkomen u graag op onze nieuwe locatie!